Friday, 31 March 2023

วันนี้ที่รอคอย! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “โค้ชเช” ได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

จากการประกาศของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลทั้งผอง 175 ราย โดยหนึ่งในนั้นมี นาย ยอง ซอก เช ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นเชื้อชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื้อหาส่วนที่มีความสำคัญระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วว่า นาย ยอง ซอก เช หรือ “ผู้ฝึกสอนเช” ซึ่งได้แปลงชื่อเป็น ชัชชัย ชเว และก็อีก 174 ราย ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามพ.ร.บ.เชื้อชาติ พ.ศ. 2508 แล้ว

ทั้งนี้ ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพ.ร.บ.เชื้อชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกตามบทบัญญัติที่พ.ร.บ.เชื้อชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

โค้ชเชได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วว่า คนที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ประกาศในวันที่ 3 ต.ค. พ.ศ. 2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โค้ชเช

สำหรับ “ผู้ฝึกสอนเช” เช ยอง ซอก หรือชื่อใหม่ ชัชชัย ชเว วัย 48 ปี

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักเทควันโดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2002 นำโดย “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่ไปถึงแชมป์โลกและก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในโอลิมปิก 2020 ที่กรุงเมืองโตเกียว ญี่ปุ่น นอกเหนือจากนี้ยังปลุกปั้นนักกีฬาคนอื่นๆไปถึงแชมป์โลกได้เช่นเดียวกัน อย่าง รังสิญา นิสัยสม, ชัชวาล ขาวละออ, ชนาธิป ซ้อนขำ รวมทั้ง พรรณนภา หาญสุจินต์